To metoda pedagogiki stworzona przez Marię Montessori, dla której najważniejsze było dziecko i jego wszechstronny rozwój w przyjaznym otoczeniu. Ten system wychowawczy ma na celu baczną obserwację młodego człowieka, który z natury nastawiony jest na osobisty rozwój. Zadaniem nauczyciela jest obserwować poziom i tempo rozwoju oraz dostosowywać materiały pracy tak, by dziecko miało poczucie, że zdobyło daną umiejętność samodzielnie. Pedagogika ta wskazuje, że każdy człowiek jest indywidualnością, która wymaga jedynie odpowiedniego wzmocnienia, ale przede wszystkim wsparcia i towarzyszenia przy naturalnej umiejętności zdobywania doświadczeń, wiedzy i umiejętności. Każdy nauczyciel musi ukończyć specjalny kurs, by zdobyć kwalifikacje do prowadzenia tą metodą swojej grupy przedszkolnej czy szkolnej. W pracy z dzieckiem wykorzystuje się materiały oparte na zabawie. Jednym z nich są specjalnie stworzone zabawki Montessori.